Sainte-Chapelle i Paris

Sainte-Chapelle är ett gotiskt kapell som är beläget på ön Île de la Cité i floden Seine i centrala Paris.

Kapellet påbörjades under år 1242 och färdigställdes 1248. Det var Ludvig IX som uppförde kapellet i nära anslutning till det kungliga palatset. Kapellet skulle härbärgera Kristi törnekrona och andra reliker som köpts från kejsaren av Konstantinopel under 1200-talet för enorma summor.

Kapellet byggdes så att kungen kunde gå direkt till kapellet via en övertäckt passage. Idag är det kungliga palatset borta och Sainte-Chapelle är helt omgärdat av Justitiepalatset (Palais de Justice) som byggdes upp under slutet av 1700-talet efter att palatset brandhärjats.

Kapellet är dekorerat med 15 stycken målade glasfönster och träsniderier över de tolv apostlarna samt ett fantastiskt rosettfönster som återger uppenbarelseberättelsen i 86 glasfält. Under den franska revolutionen användes kapellet som kontor och stora arkivskåp sattes framför de vackra fönstren för att skydda dessa från vandalism. Däremot förstördes spiran och relikerna försvann under franska revolutionen.

Sainte-Chapelle är även känt för sin fina byggnadskonst vad gäller stenarbeten och idag har kapellet renoverats och återställts till vad man tror är det ursprungliga skicket. Nära två tredjedelar av fönstren i byggnaden är originalfönster.

Det går att förköpa inträdesbiljett till Sainte-Chapelle med förtur här vilket innebär att du slipper stå i kö vid inträdet.