Triumfbågen i Paris

Triumfbåge är ursprungligen ett romerskt monument som har rests till segerrika kejsares ära.

Den idag kanske mest kända triumfbåge i hela världen ligger i Paris på Place Charles de Gaulle. Denna berömda båge uppfördes på Napoleons order som minne över segern vid Austerlitz 1805. Bågen började byggas under 1806 och färdigställdes först 1836 långt efter att Napoleon förlorat makten (1814). Napoleons kvarlevor bars genom triumfbågen på väg till hans begravning under 1940.

Triumfbågen i Paris är 50 meter hög och 45 meter bred och är utsmyckad med flera skulpturer och massa historiska texter. Det finns 284 trappsteg som leder besökare upp till toppen av bågen som är öppen för allmänheten. Utsikten från toppen sträcker sig långt längs hela Champs-Élysées och övriga Paris. Från triumfbågens topp kan man tydligt se de 12 avenyer som strålar samman i en rondell runt bågen.

Under triumfbågen finns den okände soldatens grav som ska symbolisera alla som stupade under första världskriget. Graven lades till under 1920 då stoftet från en stupad soldat gravsattes och på graven finns inskriptionen "Här vilar en fransk soldat som dog för sitt land 1914-1918". Varje år på stilleståndsdagen (11 november) lägger Frankrikes president en krans på graven till minne av offren från första världskriget.

Triumfbågen är idag ofta utgångspunkt vid segerfirande och parader i Paris.

Möjlighet till förköp av biljetter till triumfbågen finns här >>

Hotell nära Triumfbågen