Snabbfakta Paris

Land: Frankrike
Språk: Franska
Invånare: ca 2.2 miljoner
Medlem EU: Ja
Valuta: Euro

Historia om Paris

Parisområdet tros ha varit bebott i minst 4000 år då man funnit stenredskap från den tiden på platsen. Namnet på staden tros komma från den galliska stammen Parisii som levde i området under Ceasars fälttåg i Gallien. År 52 före Kristus intog Ceasar Paris och döpte om staden till Lutetia och byggde om den efter romerska mått med teatrar, forum och arenor. Efter att staden blomstrat under den fredliga existensen mellan romarna och gallerna blev staden invaderad av germaner under 200-talet efter Kristus. De sista åren av romersk ockupation under 400-talet återtog staden sitt namn Paris.

År 512 blev Paris huvudstad efter att frankernas kung Kodvig I slagit sig ner i staden efter att ha besegrat romarna. Vikingarna angrep Paris år 885 och förstörde den södra stranden vars återuppbyggnad dröjde till 1100-talet. År 1190 byggde Filip II August en ringmur runt staden med den numera berömda Louvren som befästning i väst.

Under hundraårskriget var Paris ockuperat av burgunderna som var allierade med England och Jeanne d'Arc försökte återta staden under misslyckade former år 1429. Paris återerövrades av frankrike under 1437 och övergavs då av kungarna men Kung Henrik IV återinrättade hovet i Paris igen under år 1594 efter att ha återerövrat staden från katolikerna som använt Paris som huvudsäte. Kungafamiljen var tvungen att fly Paris under 1648 på grund av adelsuppror och hovet flyttades permanent till Versailles 1682. Under den franska revolutionen var Paris skådeplats för flera historiska händelser, som till exempel stormningen av Bastiljen 1789 och monarkins fall år 1792.

Paris utvecklades väldigt mycket under den industriella revolutionen och järnvägen skapade en stor inflyttning till staden. Stora förändringar skedde under Napoleon III:s regering då äldre stadsdelar revs och stora avenyer byggdes och flera nya fasader som karakteriserar centrala Paris än idag. Antalet arrondissement växte från 12 till 20 och nya parker anlades. I slutet av 1800-talet var Paris värd för världsutställningen och för att fira hundraårsjubileet av franska revolutionen byggdes Eiffeltornet som stod klart inför Världsutställningen 1889.

Under första världskriget blev Paris räddat undan en tysk invasion och staden blev skådeplats för de allierades parader och fredsförhandlingar efter kriget. Under mellankrigsperioden blev Paris känt för sitt rika kulturliv och sitt nattliv. Inflationen steg och arbetslösheten låg på över 10%. Under 1940 efter att tyskarna inlett sin attack mot Frankrike besatte den tyska ockupationsmakten Paris ända fram till slutet på 1944 då staden befriades av de fria franska styrkorna. Staden hade dock knappast skadats av kriget, mest på grund av att den tyske befälhavaren general Dietrich von Choltitz vägrat utföra Hitlers order om att förstöra monumenten inför tyskarnas reträtt.

Sedan andra världskrigets slut har Paris expanderat rejält och stadens tunnelbana, Metro, har kompletterats med pendeltågnätverket RER för att binda samman förorterna. En del av förorterna har gradvis blivit ghetton med större ekonomisk och social misär vilket i vissa fall lett till oroligheter i form av upplopp.